Statement on detention of Alexandr Feduta | Заява з нагоды затрымання Аляксандра Фядуты | Заява про затримання Олександра Федути | Заявление о задержании Александра Фядуты

ENG Statement of the International Association of the Humanities on detention of IAH member Alexandr Feduta.

Alexandr Feduta is a habilitated Doctor of Humanities in the field of literary studies, a well-known Belarusian philologist and political analyst. Author and scientific editor of many books on the history of literature and culture.

On April 13, the state news agency of Belarus reported that Alexandr Feduta, while in Moscow, had been detained by the KGB “on direct suspicion of committing a crime” (Article 108 of the CPC).

The International Association of the Humanities expresses its deep concern over the detention of Alexandr Feduta and joins the position of the Belarusian PEN Center, which calls for strict following of the rule of law, as well as to ensure Alexandr Feduta guaranteed with access to the necessary medical care and the assistance of lawyers.

БЕЛ Заява Міжнароднай асацыяцыі гуманітарыяў у сувязі з затрыманнем члена МАГ Аляксандра Фядуты

Аляксандр Фядута - хабілітаваны доктар гуманітарных навук па спецыяльнасці "літаратуразнаўства", вядомы беларускі філолаг і палітычны аналітык. Аўтар і навуковы рэдактар ​​мноства кніг па гісторыі літаратуры і культуры.

13 красавіка дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Беларусі паведаміла пра тое, што Аляксандр Фядута, знаходзячыся ў Маскве, быў затрыманы ворганамі КДБ "па непасрэдна ўзніклым падазрэнні ў здзяйсненні злачынства" (арт. 108 КПК).

МАГ выказвае глыбокую занепакоенасць затрыманнем Аляксандра Фядуты і далучаецца да пазіцыі Беларускага ПЭН-Цэнтра з заклікам прытрымлівацца законнасці, а таксама забеспячыць Аляксандру Фядуце гарантыі доступу да неабходнай медыцынскай дапамогі і дапамогі адвакатаў.

РУС Заявление Международной ассоциации гуманитариев в связи с задержанием члена МАГ Александра Федуты

Александр Федута - хабилитированный доктор гуманитарных наук по специальности "литературоведение", известный беларусский филолог и политический аналитик. Автор и научный редактор множества книг по истории литературы и культуры.

13 апреля государственное информационное агентство Беларуси сообщило о том, что Александр Федута, находясь в Москве, был задержан органами КГБ “по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления” (ст. 108 КПК).

МАГ выражает глубокую обеспокоенность задержанием Александра Федуты и присоединяется к позиции Беларусского ПЕН-Центра, призывающего к четкому соблюдению законности, а также к обеспечению Александру Федуте гарантий доступа к необходимой медицинской помощи и помощи адвокатов.

УКР Заява Міжнародної асоціації гуманітаріїв у зв'язку із затриманням члена МАГ Олександра Федути

Олександр Федута – габілітований доктор гуманітарних наук зі спеціальності «літературознавство», відомий білоруський філолог і політичний аналітик. Автор і науковий редактор багатьох книг з історії літератури і культури.

13 квітня державне інформаційне агентство Білорусі повідомило про те, що Олександр Федута, перебуваючи в Москві, був затриманий органами КГБ «по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» (ст. 108 КПК).

МАГ висловлює глибоку стурбованість затриманням Олександра Федути і приєднується до позиції Білоруського ПЕН-Центру, який закликає до чіткого дотримання законності, а також до забезпечення Олександру Федуті гарантій доступу до необхідної медичної допомоги і допомоги адвокатів.

Другие новости