Антивоєнний марафон 13 квітня | Anti-war Marathon April 13 | Антываенны марафон 13 красавіка | Антивоенный марафон 13 апреля

УКРENGБЕЛРУС

Антивоєнний марафон. Вебінар «Ukraine’s Refugee Crisis: Reports from the Region»

13 квітня відбудеться друга зустріч у рамках Антивоєнного марафону. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до онлайн-заходу.

Тема вебінару: «Ukraine’s Refugee Crisis: Reports from the Region»

Учасники дискусії:

 • Войцех Бакун, мер Перемишля, Польща, 60-тисячного міста на кордоні з Україною, яке прийняло понад 300 000 біженців;
 • Наталія Гривняк, українська журналістка в міжнародних ЗМІ, засновниця InFeatures Story Production;
 • Аліна Коушик, білоруська журналістка, «Белсат»;
 • Марія Генкіна, Razom, НУО, що допомагає Україні, Нью-Йорк;
 • Славомир Сераковський, польський журналіст, літературознавець і соціолог; очолює рух новолівої інтелігенції Krytyka Polityczna;
 • Марсі Шор, історик-інтелектуал, Єльський університет, автор книги «Українська ніч: інтимна історія революції».

Модератори:

 • Ізабела Каліновська-Блеквуд (Університет Стоуні Брук);
 • Анджей В. Тимовський (старший радник Міжнародних програми Американської ради наукових товариств).

Вебінар проходитиме англійською мовою.

Важливо! Вебінар відбудеться у Zoom 13 квітня о 19:30-21:00 (по Києву). Посилання для реєстрації на вебінар.


Anti-war Marathon. Webinar “Ukraine’s Refugee Crisis: Reports from the Region”

On April 13, the second meeting within the Anti-war Marathon will be held.

The topic of the webinar: “Ukraine’s Refugee Crisis: Reports from the Region”.

Panelists:

 • Wojciech Bakun, mayor of the city of Przemysl, Poland, a city of 60,000 on the border with Ukraine that welcomed over 300, 000 refugees;
 • Natalie Gryvnyak, a Ukrainian journalist reporting in the international media, founder of InFeatures Story Production;
 • Alina Koushyk, Belarusian journalist, Belsat, Center for the Belarusian Solidarity;
 • Maria Genkin, Razom, a New York-based non-profit organization supporting the people of Ukraine;
 • Slawomir Sierakowski, Polish journalist, literary critic, and sociologist; heads Krytyka Polityczna, a movement of new-left intellectuals;
 • Marci Shore, intellectual historian, Yale University, author of The Ukrainian Night: An Intimate History of a Revolution.

Moderators:

 • Izabela Kalinowska-Blackwood (State University of New York at Stony Brook);
 • Andrzej W. Tymowski (Senior Adviser, International Programs of the American Council of Learned Societies).

The webinar will be conducted in English.

NB! The webinar will be held on April 13 at 19:30-21:00 (Kyiv time). Register to the webinar via the link.


Антываенны марафон. Вэбінар «Ukraine’s Refugee Crisis: Reports from the Region»

13 красавіка адбудзецца другая сустрэча ў рамках Антываеннага марафону. Запрашаем усіх жадаючых далучыцца да анлайн-мерапрыемства.

Тэма вэбінару: «Ukraine’s Refugee Crisis: Reports from the Region»

Удзельнікі дыскусіі:

 • Войцех Бакун, мэр Пшэмысля, Польшча, 60-тысячнага горада на мяжы з Украінай, які прыняў больш за 300 000 уцекачоў;
 • Наталля Грыўняк, украінская журналістка ў міжнародных СМІ, заснавальніца InFeatures Story Production;
 • Аліна Коўшык, беларуская журналістка, «Белсат»;
 • Марыя Генкіна, Razom, НДА, якая дапамагае Украіне, Нью-Ёрк;
 • Славамір Серакоўскі, польскі журналіст, літаратуразнаўца і сацыёлаг; узначальвае рух новай левай інтэлігенцыі Krytyka Polityczna;
 • Марсі Шор, гісторык-інтэлектуал, Ельскі ўніверсітэт, аўтар кнігі «Украінская ноч: інтымная гісторыя рэвалюцыі».

Мадэратары:

 • Ізабэла Каліноўская-Блэквуд (Універсітэт Стоні Брук)
 • Анджэй В. Тымоўскі (старэйшы саветнік Міжнароднай праграмы Амерыканскай рады навуковых таварыстваў)

Вебінар будзе праходзіць на англійскай мове.

Важна! Вебінар адбудзецца ў Zoom 13 красавіка а 19:30-21:00 (па Кіеве). Спасылка для рэгістрацыі на вэбінар.


Антивоенный марафон. Вебинар «Ukraine’s Refugee Crisis: Reports from the Region»

13 апреля состоится вторая встреча в рамках Антивоенного марафона. Приглашаем всех желающих присоединиться к онлайн-мероприятию.

Тема вебинара: «Ukraine’s Refugee Crisis: Reports from the Region».

Участники дискуссии:

 • Войтех Бакун, мэр Пшемысля, Польша, 60-тысячного города на границе с Украиной, принявший более 300 000 беженцев;
 • Наталья Гривняк, украинская журналистка в международных СМИ, основательница InFeatures Story Production;
 • Алина Ковшик, белорусская журналистка, «Белсат»;
 • Мария Генкина, Razom, НГО, помогающее Украине, Нью-Йорк;
 • Славомир Сераковский, польский журналист, литературовед и социолог; возглавляет движение новой левой интеллигенции Krytyka Polityczna;
 • Марси Шор, историк-интеллектуал, Йельский университет, автор книги «Украинская ночь: интимная история революции».

Модераторы:

 • Изабелла Калиновская-Блэквуд (Университет Стони Брук);
 • Анджей В. Тимовский (старший советник Международной программы Американского совета научных обществ).

Рабочий язык вебинара: английский.

Важно! Вебинар состоится в Zoom 13 апреля в 19:30-21:00 (по Киеву). Ссылка для регистрации на вебинар.

Другие новости