MAG Congress postponed until 2021 | Кангрэс МАГ перанесены на 2021 | Конгресс МАГ перенесён на 2021 | Конгрес МАГ перенесений на 2021

ENG Unfortunately, due to the current situation with the coronavirus pandemic and high level of uncertainty related to its further spreading, the Organizing Committee of the IAH (MAG) Congress has decided to postpone the Congress Cultural Transformations until next year.

New scheduled dates of the Congress are June 22-24, 2021.

All travel grants issued for Congress participation are automatically transferred to the next year. In the same way all pre-registration data is transferred to the next year. We sincerely thank everyone who has already registered in our system. New pre-registration deadlines for the Congress will be announced at the end of this year.

All further information about organization of the Congress will be published on the MAG website http://mag-iah.com/ as well as on the Congress page in Facebook https://www.facebook.com/events/638122970286434/.

We wish you good health and moral strength to overcome the difficulties caused by the current situation.

IAH 2020 Congress Organizing Committee

БЕЛ На жаль, у сувязі з бягучай сітуацыяй з пандэміяй каронавіруса і высокай ступенню нявызначанасці ў дачыненні да далейшага развіцця падзей у гэтым годзе Аргкамітэт Кангрэсу Міжнароднай Асацыяцыі гуманітарыяў прыняў рашэнне аб пераносе Кангрэсу “Пераўтвараючы культуру” на наступны год.

Новыя даты для правядзення кангрэса МАГ: 22-24 чэрвеня 2021.

Усе трэвел-гранты, вылучаныя на ўдзел у Кангрэсе, аўтаматычна пераносяцца на наступны год. Гэтак жа пераносяцца на наступны год дадзеныя папярэдняй рэгістрацыі. Мы шчыра дзякуем усім, хто ўжо зарэгістраваўся ў нашай сістэме. Пра новыя тэрміны для праходжання папярэдняй рэгістрацыі на Кангрэс будзе абвешчана ў канцы гэтага года.

Уся новая інфармацыя пра арганізацыю Кангрэсу будзе публікавацца на сайце МАГ http://mag-iah.com/, а таксама на старонцы Кангрэсу ў ФБ: https://www.facebook.com/events/638122970286434/.

Жадаем вам здароўя і маральных сіл для пераадолення ўсіх складанасцяў цяперашняй сітуацыі.

Аргкамітэт кангрэсу МАГ 2020

РУС К сожалению, в связи с текущей ситуацией с пандемией коронавируса и высокой степенью неопределенности в отношении дальнейшего развития событий в этом году Оргкомитет Конгресса Международной Ассоциации Гуманитариев принял решение о переносе Конгресса "Преобразуя культуру" на следующий год.

Новые даты для проведения конгресса МАГ: 22-24 июня 2021.

Все трэвел-гранты, выделенные на участие в Конгрессе, автоматически переносятся на следующий год. Равным образом переносятся на следующий год данные предварительной регистрации. Мы искренне благодарим всех, кто уже зарегистрировался в нашей системе. О новых сроках для прохождения предварительной регистрации на Конгресс будет объявлено в конце этого года.

Вся новая информация об организации Конгресса будет публиковаться на сайте МАГ http://mag-iah.com/ а также на странице Конгресса в ФБ: https://www.facebook.com/events/638122970286434/.

Желаем вам здоровья и моральных сил для преодоления всех сложностей нынешней ситуации.

Оргкомитет конгресса МАГ 2020

УКР На жаль, у зв'язку з поточною ситуацією з пандемією коронавірусу і високим ступенем невизначеності щодо подальшого розвитку подій в цьому році Оргкомітет Конгресу Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв прийняв рішення про перенесення Конгресу "Перетворюючи культуру" на наступний рік.

Нові дати для проведення конгресу МАГ: 22-24 червня 2021.

Усі тревел-гранти, надані для участі у Конгресі, автоматично переносяться на наступний рік. Так само переносяться на наступний рік дані попередньої реєстрації. Ми щиро дякуємо всім, хто вже зареєструвався в нашій системі. Про нові терміни для проходження попередньої реєстрації на Конгрес буде оголошено в кінці цього року.

Вся нова інформація про організацію Конгресу буде публікуватися на сайті МАГ http://mag-iah.com/ а також на сторінці Конгресу в ФБ https://www.facebook.com/events/638122970286434/.

Бажаємо вам здоров'я і моральних сил для подолання всіх труднощів нинішньої ситуації.

Оргкомітет конгресу МАГ 2020

Другие новости