Леонід Опанасович Зашкільняк (Наблюдательный совет) | Leonid Zashkilniak (Supervisory Board)

Леонід Опанасович Зашкільняк (Наблюдательный совет) | Leonid Zashkilniak (Supervisory Board) Україна | Ukraine

Сфера научных интересов | Area of science: історія, історіографія.

Учёная степень | Academic Degree: доктор історичних наук

Университет (Аффилиация) | University (Affiliation): Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи.

E-mail: levinton@eu.spb.ru

5 публикаций и дополнительная информация | 5 publications and additional information:

• Зашкільняк Л. Українська історіографія, постмодерн і національний гранд-наратив // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа шуста. За ред. Ігоря Підкови, Руслана Сіромського, Романа Тарнавського. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С.°801-815.
• Зашкільняк Л. Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни: проблеми інтерпретації // Новітня доба / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016-2017. – Вип. 3-4. – С.°25-38.
• Zaszkilniak L. Trudnośóci biograficznego badania albo jak za drzewami zobaczyć las? // Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka / Pod redakcją Jolanty Kolbuszewskiej i Rafała Stobieckiego. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. S. 27-36.
• Zaszkilniak L. O tym jak pisać „trudną” historię // Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego / Redakcja naukowa: Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 71-80
• Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів: ПАІС, 2015.

Додаткова інформація: http://www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/slo/index.html