Олександр Володимирович Андрощук | Oleksandr Androshchuk

Олександр Володимирович Андрощук | Oleksandr Androshchuk Україна | Ukraine

Сфера научных интересов | Area of science: Історія адміністративно-територіального устрою України в ХХ ст.; радянська топонімічна політика, проблеми регіоналізму та сепаратизму в пострадянській Україні та країнах Східної Європи; історична політика та історична дидактика; публічна історія

Учёная степень | Academic Degree: Кандидат історичних наук

Университет (Аффилиация) | University (Affiliation): Інститут історії України Національної академії наук України

E-mail: oleksandrosh@gmail.com

5 публикаций и дополнительная информация | 5 publications and additional information:

• Переозначення регіону: конструювання образів регіонів України в обласних газетах початку 1990-х років (Регіональна історія України, 2018, Вип. 12, 33-55).
• One Ukraine or many? Регіоналізм в Україні в інтерпретаціях західних дослідників (1991-2016) (Історіографічні дослідження в Україні, 2017, Вип. 27, 384-439)
• Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ–ХХІ ст. (Київ, 2014, у співавторстві)
• В. Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція поглядів (Український історичний журнал, 2010, №1, 22-34).
• Карты и границы: образы пространства и территориальные споры в Пограничье (Украина, Беларусь и Молдова в постсоветский период) (Перекрестки, 2010, №3-4, 71-97)