PRE-REGISTRATION DEADLINES and FEES

ENG PRE-REGISTRATION DEADLINES and FEES for International Congress Cultural Transformations in 2020 in Minsk.

READ MORE

УКР КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ на участь в Міжнародним конгресі Перетворюючи культуру в 2020 року в Мінську.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

БЕЛ ПАПЯРЭДНЯЯ РЭГІСТРАЦЫЯ І РЭГІСТРАЦЫЙНЫ ЎНЁСАК на ўдзел у Міжнародным кангрэсе Пераўтвараючы культуру ў 2020 годзе ў Мінску.

БОЛЬШ ІНФАРМАЦЫІ

РУС ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС на участие в Международном конгрессе Преобразуя культуру в 2020 году в Минске.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

2020 MINSK PRE-REGISTRATION DEADLINES and FEES

Pre-Registration Deadline: August 15 2020.  All convention participants must pre-register.

Important! Everyone who receives a MAG travel grant will have the registration fee paid by the grant.

Status

Fees for registering by June 15

Fees for registering by August 15

Before September 15

MAG/ASEEES Members, income under $20,000 USD

42

50

55

MAG/ASEEES Members, income $20,000 USD or higher

105

120

140

Non-Member, income under $20,000 USD

52,5

60

65

Non-Member income $20,000 USD or higher

126

140

160

The registration fee includes: opening reception, two lunches, closing reception, & four coffee breaks with pastries. It does NOT include lodging.

All persons attending the congress must register and pay the applicable fee. 

Attendees are not required to be members of MAG or ASEEES, but it is encouraged.

ПАПЯРЭДНЯЯ РЭГІСТРАЦЫЯ І РЭГІСТРАЦЫЙНЫ ЎНЁСАК

Тэрмін папярэдняй рэгістрацыі: да 15 жніўня 2020. Усе ўдзельнікі Кангрэса павінны прайсці папярэднюю рэгістрацыю

Важна! Для ўсіх, хто атрымае грант МАГ на падарожжа, рэгістрацыйны ўнёсак будзе пакрыты грантам.

Статус

Унёсак пры рэгістрацыі да 15 чэрвеня

Унёсак пры рэгістрацыі да 15 жніўня

Да 15 верасня

Сябры МАГ/ASEEES, прыбытак да $20,000 USD

42

50

55

Сябры МАГ/ASEEES, прыбытак $20,000 USD і вышэй

105

120

140

Без сяброўства, прыбытак да $20,000 USD

52,5

60

65

Без сяброўства, прыбытак $20,000 USD і вышэй

126

140

160

Рэгістрацыйны ўнёсак уключае: прыём на адкрыцці Кангрэса, два абеды, прыём на закрыцці і чатыры кава-брэйкі. Унёсак НЕ ўключае пражыванне.

Усе ўдзельнікі Кангрэса павінны зарэгістравацца і аплаціць адпаведны ўнёсак.

Удзельнікі не абавязкова павінны быць сябрамі МАГ ці ASEEES, але гэта вітаецца.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Срок предварительной регистрации: до 15 августа 2020. Все участники Конгресса должны пройти предварительную регистрацию

Важно! Для всех, кто получит грант МАГ на поездку, регистрационный взнос будет покрыт грантом.

Статус

Взнос при регистрации до 15 июня

Взнос при регистрации до 15 августа

До 15 сентября

Члены МАГ/ASEEES, доход до $20,000 USD

42

50

55

Члены МАГ/ASEEES, доход $20,000 USD и выше

105

120

140

Без членства, доход до $20,000 USD

52,5

60

65

Без членства, доход $20,000 USD и выше

126

140

160

Регистрационный взнос включает в себя: приём на открытии Конгресса, два обеда, приём на закрытии и четыре кофе-брейка с выпечкой. Взнос НЕ включает проживание.

Все участники Конгресса должны зарегистрироваться и оплатить соответствующий взнос.

Участники не обязательно должны быть членами МАГ или ASEEES, но это приветствуется.


КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЙНІ ВНЕСКИ

Кінцевий термін попередньої реєстрації: 15 серпня 2020. Усі учасники Конгресу повинні попередньо зареєструватись.

Важливо! Тревел грант МАГ покриває також оплату реєстраційного внеску.

Статус

Внесок при реєстрації

до 15 червня

Внесок при реєстрації

до 15 серпня

До 15 вересня

Члени МАГ / ASEEES, дохід яких становить до $20,000 USD

42

50

55

Члени МАГ / ASEEES, дохід яких становить $20,000 USD чи вище

105

120

140

Учасники, які не є членами МАГ / ASEEES,дохід яких становить до $20,000 USD

52,5

60

65

Учасники, які не є членами МАГ / ASEEES,дохід яких становить $20,000 USD чи вище

126

140

160

Реєстраційний внесок включає: прийняття з нагоди відкриття, два обіди, заключне прийняття та чотири кава-перерви. Він НЕ включає проживання.

Усі особи, які відвідують Конгрес, повинні зареєструватися та сплатити відповідний внесок.

Для учасників не обов'язково бути членами МАГ чи ASEEES, але це рекомендується.