PRE-REGISTRATION DEADLINES and FEES

ENG PRE-REGISTRATION DEADLINES and FEES for International Congress Cultural Transformations in June 2020 in Minsk.

READ MORE

УКР КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ на участь в Міжнародним конгресі Перетворюючи культуру в червні 2020 року в Мінську.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

БЕЛ ПАПЯРЭДНЯЯ РЭГІСТРАЦЫЯ І РЭГІСТРАЦЫЙНЫ ЎНЁСАК на ўдзел у Міжнародным кангрэсе Пераўтвараючы культуру ў чэрвені 2020 года ў Мінску.

БОЛЬШ ІНФАРМАЦЫІ

РУС ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС на участие в Международном конгрессе Преобразуя культуру в июне 2020 года в Минске.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

2020 MINSK PRE-REGISTRATION DEADLINES and FEES

Pre-Registration Deadline: 1 May 2020.  All convention participants must pre-register.

Participants who do not have a bank card or other method by which to pay in advance must submit the pre-registration form by 25 May 2020 and must pay the fee rate for May 25 at the conference registration desk on arrival.

Important! Everyone who receives a MAG travel grant will have the registration fee paid by the grant.

Status

Fees for registering by May 1

Fees for registering by May 25

On site registration fees

MAG/ASEEES Members, income under $20,000 USD

40

50

55

MAG/ASEEES Members, income $20,000 USD or higher

100

120

140

Non-Member, income under $20,000 USD

50

60

65

Non-Member income $20,000 USD or higher

120

140

160

The registration fee includes: opening reception, two lunches, closing reception, & four coffee breaks with pastries. It does NOT include lodging.

All persons attending the congress must register and pay the applicable fee. 

Attendees are not required to be members of MAG or ASEEES, but it is encouraged. 

ПАПЯРЭДНЯЯ РЭГІСТРАЦЫЯ І РЭГІСТРАЦЫЙНЫ ЎНЁСАК

Тэрмін папярэдняй рэгістрацыі: да 1 траўня 2020. Усе ўдзельнікі Кангрэса павінны прайсці папярэднюю рэгістрацыю

Удзельнікі, у якіх няма банкаўскай карты ці іншага спосабу перадаплаты, павінны адправіць форму папярэдняй рэгістрацыі да 25 траўня 2020 і па прыбыцці на кангрэс аплаціць унёсак пры рэгістрацыі ў памеры усталяваным для гэтай даты.

Важна! Для ўсіх, хто атрымае грант МАГ на падарожжа, рэгістрацыйны ўнёсак будзе пакрыты грантам.

Статус

Унёсак пры рэгістрацыі да 1 траўня

Унёсак пры рэгістрацыі да 25 траўня

Аплата ўнёска на месцы

Сябры МАГ/ASEEES, прыбытак да $20,000 USD

40

50

55

Сябры МАГ/ASEEES, прыбытак $20,000 USD і вышэй

100

120

140

Без сяброўства, прыбытак да $20,000 USD

50

60

65

Без сяброўства, прыбытак $20,000 USD і вышэй

120

140

160

Рэгістрацыйны ўнёсак уключае: прыём на адкрыцці Кангрэса, два абеды, прыём на закрыцці і чатыры кава-брэйкі. Унёсак НЕ ўключае пражыванне.

Усе ўдзельнікі Кангрэса павінны зарэгістравацца і аплаціць адпаведны ўнёсак.

Удзельнікі не абавязкова павінны быць сябрамі МАГ ці ASEEES, але гэта вітаецца.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Срок предварительной регистрации: до 1 мая 2020. Все участники Конгресса должны пройти предварительную регистрацию

Участники, у которых нет банковской карты или другого способа внесения предоплаты, должны отправить форму предварительной регистрации до 25 мая 2020 и по прибытии на конгресс оплатить взнос на стойке регистрации в размере установленном для этой даты.

Важно! Для всех, кто получит грант МАГ на поездку, регистрационный взнос будет покрыт грантом.

Статус

Взнос при регистрации до 1 мая

Взнос при регистрации до 25 мая

Оплата взносанаместе

Члены МАГ/ASEEES, доход до $20,000 USD

40

50

55

Члены МАГ/ASEEES, доход $20,000 USD и выше

100

120

140

Без членства, доход до $20,000 USD

50

60

65

Без членства, доход $20,000 USD и выше

120

140

160

Регистрационный взнос включает в себя: приём на открытии Конгресса, два обеда, приём на закрытии и четыре кофе-брейка с выпечкой. Взнос НЕ включает проживание.

Все участники Конгресса должны зарегистрироваться и оплатить соответствующий взнос.

Участники не обязательно должны быть членами МАГ или ASEEES, но это приветствуется.


КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЙНІ ВНЕСКИ

Кінцевий термін попередньої реєстрації: 1 травня 2020. Усі учасники Конгресу повинні попередньо зареєструватись.

Учасники, які не мають банківської картки чи іншого способу оплатити реєстраційний внесок заздалегідь, повинні подати форму попередньої реєстрації до 25 травня 2020 та внести оплату на стійці реєстрації після прибуття на Конгрес.

Важливо! Тревел грант МАГ покриває також оплату реєстраційного внеску.

Статус

Внесок при реєстрації

до 1 травня

Внесок при реєстрації

до25 травня

Оплата внеску на місці

Члени МАГ / ASEEES, дохід яких становить до $20,000 USD

40

50

55

Члени МАГ / ASEEES, дохід яких становить $20,000 USD чи вище

100

120

140

Учасники, які не є членами МАГ / ASEEES,дохід яких становить до $20,000 USD

50

60

65

Учасники, які не є членами МАГ / ASEEES,дохід яких становить $20,000 USD чи вище

120

140

160

Реєстраційний внесок включає: прийняття з нагоди відкриття, два обіди, заключне прийняття та чотири кава-перерви. Він НЕ включає проживання.

Усі особи, які відвідують Конгрес, повинні зареєструватися та сплатити відповідний внесок.

Для учасників не обов'язково бути членами МАГ чи ASEEES, але це рекомендується.

Facebook

НОВИНИ Й АНОНСИ


ФОРМА ЗАЯВИ ВСТУПЛЕННЯ В МАГ
APPLICATION FORM

Форма заяви


ПАРТНЕРЫ

American Council of Learned Societies

Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

Український католицький університет

Аналітичний центр УКУ

Лятучы ўніверсітэт

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Европейский университет в Санкт-Петербурге

Европейский гуманитарный университет

Міжнародний фонд “Відродження”

Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна