Вступити в МАГ - Join IAH

УКР Для вступу в МАГ необхідно відправити заяву на ім'я Президента МАГ (форма заяви додається) і після отримання підтвердження сплатити річний членський внесок в розмірі 20 доларів США

Форма заяви

Заповнену форму необхідно надсилати на електронну адресу: fenno@ucu.edu.ua


ENG To join IAH You should send an application form to the President of IAH (form is below). After receiving a confirmation You need to pay annual membership dues of 20$.

Members of IAH have the opportunity:

 • - to participate in ALL events of the Association,
 • - to receive support for participation in IAH's Congresses,
 • - to be granted (on a competitive basis) for participation in Conventions conducted by Association of Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES),
 • - to contribute to and to receive monthly newsletter of IAH (digital publication for exchange of scientific information and develop scientific cooperation).

Application form

Application form should be sent to: fenno@ucu.edu.ua


БЕЛ Каб уступіць у МАГ неабходна даслаць заяву на імя Прэзідэнта МАГ (форма заявы ніжэй) і пасля атрымання пацверджання аплаціць гадавы сяброўскі ўзнёсак у памеры 20 даляраў ЗША.

Члены МАГ маюць магчымасць:

 • - удзельнічаць ва ўсіх мерапрыемствах Асацыяцыі, 
 • - атрымліваць падтрымку для ўдзела ў кангрэсах МАГ, 
 • - атрымліваць (на падставе конкурсу) спецыяльныя гранты на ўдзел у канвенцыях, арганізаваных Амерыканскай асацыяцыяй усходнееўрапейскіх і еўразійскіх даследванняў (ASEEES), 
 • - фарміраваць і атрымліваць штомесячны веснік МАГ (электроннае выданне, якое дазваляе абменьвацца новай навуковай інфармацыяй і развіваць навуковыя кантакты).

Форма заявы

Запоўненую форму трэба даслаць на электронную скрыню: fenno@ucu.edu.ua


РУС Для вступления в МАГ необходимо отправить заявление на имя Президента МАГ (форма заявления прилагается) и после получения подтверждения оплатить годовой членский взнос в размере 20 долларов США.

Члены МАГ имеют возможность:

 • - участвовать во всех мероприятиях ассоциации,
 • - получать поддержку для участия в конгрессах МАГ,
 • - получать (на конкурсной основе) специальные гранты для участия в конвенциях, организуемых Американской ассоциацией восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES),
 • - формировать и получать ежемесячный вестник МАГ (электронное издание, позволяющее обмениваться новой научной информацией и развивать научные контакты).

Форма заявления

Заполненную форму необходимо отправить на электронный адрес: fenno@ucu.edu.ua

Facebook

НОВИНИ Й АНОНСИ


ФОРМА ЗАЯВИ ВСТУПЛЕННЯ В МАГ
APPLICATION FORM

Форма заяви


ПАРТНЕРЫ

American Council of Learned Societies

Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

Український католицький університет

Аналітичний центр УКУ

Лятучы ўніверсітэт

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Европейский университет в Санкт-Петербурге

Европейский гуманитарный университет

Міжнародний фонд “Відродження”

Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна